Search results

Brothers of Osa An Ka Kam

Lukrecja z Niedzwiedziej Gawry  
Ch Florian Sire Z Hradu Grabstejna x Ermella Z Niedzwiedziej Gawry
Maxi Wielki Grom  
Ch Florian Sire Z Hradu Grabstejna x unknown
Rodan Z Niedzwiedziej Gawry  
Rodan Z Niedzwiedziej Gawry
 
Ch Florian Sire Z Hradu Grabstejna x Ermella Z Niedzwiedziej Gawry
Ch Roxana z Niedzwiedziej Gawry   
Ch Florian Sire Z Hradu Grabstejna x Ermella Z Niedzwiedziej Gawry
Rozalka Byczy Pies  
Ch Florian Sire Z Hradu Grabstejna x Buffy Z Paviho Hradu