Search results

Progeny of Brawny Brut Of Killarney

Lady Snuf´nuf Von Uhlenhorst  
Am CH Brawny Brut Of Killarney x Tuppence Von Uhlenhorst