Search results

Progeny of Priz Yovshi Afterwood

Atila (UKU)  
Ch, Int Ch Priz Yovshi Afterwood x Pretty
Bakster Jester  
Ch, Int Ch Priz Yovshi Afterwood x Djenifer Fine
Berry II Afterwood  
Ch, Int Ch Priz Yovshi Afterwood x Nensi
Ch Bright   
Ch Bright
 
Ch, Int Ch Priz Yovshi Afterwood x Irida
Dolores  
Ch, Int Ch Priz Yovshi Afterwood x Gay Margaret Favorit
Dzhef Jestrr  
Ch, Int Ch Priz Yovshi Afterwood x Djenifer Fine
Keit Spice Wluc  
Ch, Int Ch Priz Yovshi Afterwood x Nensi
Killer Amadis Betuyel  
Ch, Int Ch Priz Yovshi Afterwood x Olbet Killer
Laiza Afterwood  
Ch, Int Ch Priz Yovshi Afterwood x Ezefina Afterwood
Misis Dopkins Jestrr  
Ch, Int Ch Priz Yovshi Afterwood x Djenifer Fine
Prime Wiking on Bajkah  
Ch, Int Ch Priz Yovshi Afterwood x Prime Barbie On Bajkah
Prime Wikont on Bajkah  
Ch, Int Ch Priz Yovshi Afterwood x Prime Barbie On Bajkah
Prime Winner on Bajkah  
Ch, Int Ch Priz Yovshi Afterwood x Prime Barbie On Bajkah
Prime Wonder on Bajkah  
Ch, Int Ch Priz Yovshi Afterwood x Prime Barbie On Bajkah
Rodzher Jester  
Ch, Int Ch Priz Yovshi Afterwood x Djenifer Fine
Sweet Love Amadis Betuyel  
Ch, Int Ch Priz Yovshi Afterwood x Olbet Killer
Tina Lucy Jestrr  
Ch, Int Ch Priz Yovshi Afterwood x Djenifer Fine
Valein Zhanna  
Ch, Int Ch Priz Yovshi Afterwood x Chanita Outervud