Search results

Champion progeny of Juliette De L´amabilite

Ch, Int Ch Eros van het Slaghek   
Ch, Int Ch Eros van het Slaghek
 
Multi Ch Sacramento Van Het Slaghek x Juliette De L´amabilite