Search results

Champion progeny of Mervander Golden Gambler

Ch Beauty Esmiralda Iz Ryzhego Korolevstva   
Ch Beauty Esmiralda Iz Ryzhego Korolevstva
 
Ch Mervander Golden Gambler x Bilberri Diamond Shain
Ch Chering Tumber Gold   
Ch Chering Tumber Gold
 
Ch Mervander Golden Gambler x Sherry Happy Lady
Jr Ch Eremey Nash Otvet Chemberlenu   
Jr Ch Eremey Nash Otvet Chemberlenu
 
Ch Mervander Golden Gambler x Misteriya Mullen Ruz Iz Dobrih Ruk
Ch, Int Ch, Multi Ch Fire Boss   
Ch, Int Ch, Multi Ch Fire Boss
 
Ch Mervander Golden Gambler x Adel*(rkf)
Jr Ch Harley Davitson   
Jr Ch Harley Davitson
 
Ch Mervander Golden Gambler x Ch Show Rokoko
Ch, Jr Ch Yanis Li Romari   
Ch, Jr Ch Yanis Li Romari
 
Ch Mervander Golden Gambler x Ch Makoza De Vali Pomela