Risultati della ricerca

Discendenti di Black Hope Peppermint

Black Hope Bogart  
Int Ch, Multi Ch Lav Eipril Bomond x CH FIN, SWE, DK Black Hope Peppermint
Ch, Int Ch, Multi Ch Black Hope Brando   
Ch, Int Ch, Multi Ch Black Hope Brando
 
Int Ch, Multi Ch Lav Eipril Bomond x CH FIN, SWE, DK Black Hope Peppermint
Black Hope Sunshine Sally  
Black Hope Sunshine Sally
 
Mowens Harrison x CH FIN, SWE, DK Black Hope Peppermint