Спонсоры

Результаты поиска

Предки чемпионы Gagman Greewy Jubilee

Ch Dandy Cisty Vzduch   
Ch Dandy Cisty Vzduch
 
Ch Gagman Greewy Jubilee x Antra Cisty Vzduch
Ch Ethel z Cerne Cesty   
Ch Gagman Greewy Jubilee x Ch Baronka Z Cerne Cesty
Ch Wiking Molossos   
Ch Gagman Greewy Jubilee x Bessie Sesybo