King┤s Feeling Bull Topacio

Pedigree inverso (hijos y nietos) generado por bulldogpedigree.com

Ejemplar Hijos Nietos
King┤s Feeling Bull Topacio  
King┤s Feeling Bull Topacio
 
Big Boss Bull Quiksilver x King┤s Feeling Bull Xanadu
King  
The Scorpion King De Babylu┤s x King┤s Feeling Bull Topacio
King┤s Feeling Murphy  
King┤s Feeling Murphy
 
The Scorpion King De Babylu┤s x King┤s Feeling Bull Topacio
Kings Feeling Bossa-nova  
The Scorpion King De Babylu┤s x King┤s Feeling Bull Topacio