Jesusa De Trastamara

Pedigree inverso generato da bulldogpedigree.com

Figli Nipoti
Jesusa De Trastamara  
Kingrock Joe Ninety x Petra De Trastamara
Charly De Shahiyela  
Dos Aguas Hot Dog x Jesusa De Trastamara
Reina de Peanisabre  
Charly De Shahiyela x Princesa-leya De Gabortons
Charly De Shahiyela x Princesa-leya De Gabortons
Patricia de Sahiyela  
Dos Aguas Hot Dog x Jesusa De Trastamara
Donna  
La Chata Batty Boy x Patricia De Sahiyela
La Chata Batty Boy x Patricia De Sahiyela
James  
La Chata Batty Boy x Patricia De Sahiyela
La Chata Batty Boy x Patricia De Sahiyela
Rita (loe)  
La Chata Batty Boy x Patricia De Sahiyela
La Chata Batty Boy x Patricia De Sahiyela