Ch Donachadh Ban

Перевернутая родословная сгенерированна bulldogpedigree.com

Дети Внуки
Ch Donachadh Ban   
Kilburn Regal x Eng CH Muiravonside Lass
Aust Ch Blackface   
Ch Donachadh Ban x Bess O'the Barnes
Ch Cottagefield Ermine   
Ch Donachadh Ban x Aust Ch Blackface
Ch Donachadh Ban x Aust Ch Blackface
Blairathol  
Ch Donachadh Ban x Muiravonside Queen
Ch Cottagefield Ermine   
Ch Donachadh Ban x Aust Ch Blackface
Kilbowie Winnie  
Crewe So White Man x Ch Cottagefield Ermine
Crewe So White Man x Ch Cottagefield Ermine
Glenalmond  
Glenalmond
 
Ch Donachadh Ban x Eng CH Muiravonside Lass
Crewe So Glenalmond  
Glenalmond x Regadolly
Glenalmond x Regadolly
Ch Crewe So Minionette   
Glenalmond x White Daisy
Glenalmond x White Daisy
Crewe So Viceregal  
Glenalmond x Tytherington Elpis
Glenalmond x Tytherington Elpis
Glen Star Lass  
Glenalmond x Prim Rose Star
Glenalmond x Prim Rose Star
Hanham Abbots Cardinal  
Glenalmond x Hanham Abbots Countess
Glenalmond x Hanham Abbots Countess
Magna Michael  
Glenalmond x Merry Monica
Glenalmond x Merry Monica
Magna Monarch  
Glenalmond x Merry Monica
Glenalmond x Merry Monica
Pride Of the Exe  
Glenalmond x Bowhay Princess
Glenalmond x Bowhay Princess
Roseville Blonde  
Glenalmond x Roseville Beckie
Glenalmond x Roseville Beckie
Saltash Suppreme  
Glenalmond x Ladie
Glenalmond x Ladie
White King  
Glenalmond x White Daisy
Glenalmond x White Daisy
Yess-Am-Son  
Glenalmond x Prim Rose Star
Glenalmond x Prim Rose Star
Melisande  
Ch Donachadh Ban x Ch Muiravonside Success
Petramosse  
Ch Donachadh Ban x Ch Regia
Primitive Molly  
Ch Donachadh Ban x Vinemount Hope
Dolly of Din  
Deramore Jimmi x Primitive Molly
Deramore Jimmi x Primitive Molly
Roseville Ban  
Ch Donachadh Ban x Roseville Bewitcher
Bere Regis Topsy  
Roseville Ban x Guiseley Judy
Roseville Ban x Guiseley Judy
Lord Boniface  
Roseville Ban x Chitty Bang Bang
Roseville Ban x Chitty Bang Bang
Ch Roseville Barrie   
Roseville Ban x Roseville Blazoner
Roseville Ban x Roseville Blazoner
Roseville Byron  
Roseville Ban x Roseville Blazoner
Roseville Ban x Roseville Blazoner
Tytherington Banson  
Roseville Ban x Chitty Bang Bang
Roseville Ban x Chitty Bang Bang
St Leger  
Ch Donachadh Ban x Cinema Duchess
Doncublass  
St Leger x Elegans
St Leger x Elegans
Tweedie  
Ch Donachadh Ban x Whizz Bang Mary
Elmore Samson  
Hefty Samson x Tweedie
Hefty Samson x Tweedie