Sharlotta

Перевернутая родословная сгенерированна bulldogpedigree.com

Дети Внуки
Sharlotta  
Sharlotta
 
Ch Dinastia Kvin x Andra Belten
Baster (Wondeful Dog)  
Victorio Popp x Sharlotta
Beauty (Wondeful Dog)  
Victorio Popp x Sharlotta
Adel ( Wondeful Dog)  
Ch Lav Eipril Apogey x Beauty (wondeful Dog)
Ch Lav Eipril Apogey x Beauty (wondeful Dog)
Afrodita ( Wondeful Dog)  
Ch Lav Eipril Apogey x Beauty (wondeful Dog)
Ch Lav Eipril Apogey x Beauty (wondeful Dog)
Alina ( Wondeful Dog)  
Ch Lav Eipril Apogey x Beauty (wondeful Dog)
Ch Lav Eipril Apogey x Beauty (wondeful Dog)
Angel ( Wondeful Dog)  
Ch Lav Eipril Apogey x Beauty (wondeful Dog)
Ch Lav Eipril Apogey x Beauty (wondeful Dog)
Angelina ( Wondeful Dog)  
Ch Lav Eipril Apogey x Beauty (wondeful Dog)
Ch Lav Eipril Apogey x Beauty (wondeful Dog)
Argument Ot Favarita ( Wondeful Dog)  
Argument Ot Favarita ( Wondeful Dog)
 
Ch Lav Eipril Apogey x Beauty (wondeful Dog)
Ch Lav Eipril Apogey x Beauty (wondeful Dog)
Asia ( Wondeful Dog)  
Ch Lav Eipril Apogey x Beauty (wondeful Dog)
Ch Lav Eipril Apogey x Beauty (wondeful Dog)
Big Victorio ( Wondeful Dog)  
Victorio Popp x Sharlotta
Enisey Vivat Viktoria  
Big Victorio ( Wondeful Dog) x Chippolino Ot Favorita Zolotoy Ordy
Big Victorio ( Wondeful Dog) x Chippolino Ot Favorita Zolotoy Ordy
Ev Lord  
Big Victorio ( Wondeful Dog) x Chippolino Ot Favorita Zolotoy Ordy
Big Victorio ( Wondeful Dog) x Chippolino Ot Favorita Zolotoy Ordy
Eva Vivat Biktoria  
Big Victorio ( Wondeful Dog) x Chippolino Ot Favorita Zolotoy Ordy
Big Victorio ( Wondeful Dog) x Chippolino Ot Favorita Zolotoy Ordy
Evropa  
Big Victorio ( Wondeful Dog) x Chippolino Ot Favorita Zolotoy Ordy
Big Victorio ( Wondeful Dog) x Chippolino Ot Favorita Zolotoy Ordy
Biskvit  
Biskvit
 
Victorio Popp x Sharlotta
Margaret Zolotoy Ordy  
Biskvit x Smeshnaya Syrnik ( Zolotoy Ordy)
Biskvit x Smeshnaya Syrnik ( Zolotoy Ordy)
Markiza Angelov Zolotoy Ordy  
Biskvit x Smeshnaya Syrnik ( Zolotoy Ordy)
Biskvit x Smeshnaya Syrnik ( Zolotoy Ordy)
Napoleon Zolotoy Ordy  
Biskvit x Tetya Repka
Biskvit x Tetya Repka
Netske Zolotoy Ordy  
Biskvit x Tetya Repka
Biskvit x Tetya Repka
Nosik Kurnosik Zolotoy Ordy  
Biskvit x Tetya Repka
Biskvit x Tetya Repka
Sladkaya Skazka Zolotoy Ordy  
Biskvit x Smeshnaya Syrnik ( Zolotoy Ordy)
Biskvit x Smeshnaya Syrnik ( Zolotoy Ordy)
Smetanka ( Zolotoy Ordy)  
Smetanka ( Zolotoy Ordy)
 
Biskvit x Smeshnaya Syrnik ( Zolotoy Ordy)
Biskvit x Smeshnaya Syrnik ( Zolotoy Ordy)
Ts- Charles Zolotoy Ordy  
Biskvit x Tetya Repka
Biskvit x Tetya Repka
Tsar Saltan Zolotoy Ordy  
Biskvit x Tetya Repka
Biskvit x Tetya Repka
Tsarevna Lyagushka  
Tsarevna Lyagushka
 
Biskvit x Tetya Repka
Biskvit x Tetya Repka
Tsatsa Zolotoy Ordy  
Tsatsa Zolotoy Ordy
 
Biskvit x Tetya Repka
Biskvit x Tetya Repka
Tsitseron Zolotoy Ordy  
Biskvit x Tetya Repka
Biskvit x Tetya Repka
Ch Bobby   
Ch Bobby
 
Victorio Popp x Sharlotta
Afonya Goverla  
Ch Bobby x Diana Goverla
Ch Bobby x Diana Goverla
Amaliya Slaviansky Idol  
Ch Bobby x Arina ( Big Ben)
Ch Bobby x Arina ( Big Ben)
Amanda ( Big Ben)  
Amanda ( Big Ben)
 
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Anjelica ( Big Ben)  
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Apolon Slaviansky Idol  
Ch Bobby x Arina ( Big Ben)
Ch Bobby x Arina ( Big Ben)
Argentina Slaviansky Idol  
Ch Bobby x Feodosia ( Slaviansky Idol)
Ch Bobby x Feodosia ( Slaviansky Idol)
Arina ( Big Ben)  
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Astra Goverla  
Ch Bobby x Diana Goverla
Ch Bobby x Diana Goverla
Babetta ( Big Ben)  
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Balu Slaviansky Idol  
Ch Bobby x Feodosia ( Slaviansky Idol)
Ch Bobby x Feodosia ( Slaviansky Idol)
Barbara ( Big Ben)  
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Barselona ( Slaviansky Idol)  
Ch Bobby x Galateya Iz Bolshogo Lesa
Ch Bobby x Galateya Iz Bolshogo Lesa
Baster ( Slaviansky Idol)  
Ch Bobby x Galateya Iz Bolshogo Lesa
Ch Bobby x Galateya Iz Bolshogo Lesa
Beauty ( Slaviansky Idol)  
Ch Bobby x Galateya Iz Bolshogo Lesa
Ch Bobby x Galateya Iz Bolshogo Lesa
Bekky ( Big Ben)  
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Bella ( Slaviansky Idol)  
Ch Bobby x Galateya Iz Bolshogo Lesa
Ch Bobby x Galateya Iz Bolshogo Lesa
Bogemika ( Impire Victory)  
Ch Bobby x Porki ( May Choice)
Ch Bobby x Porki ( May Choice)
Borman ( Slaviansky Idol)  
Ch Bobby x Feodosia ( Slaviansky Idol)
Ch Bobby x Feodosia ( Slaviansky Idol)
Brabus ( Big Ben)  
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Brevald ( Slaviansky Idol)  
Brevald ( Slaviansky Idol)
 
Ch Bobby x Feodosia ( Slaviansky Idol)
Ch Bobby x Feodosia ( Slaviansky Idol)
Bruno Slaviansky Idol  
Ch Bobby x Feodosia ( Slaviansky Idol)
Ch Bobby x Feodosia ( Slaviansky Idol)
Genri (kiev)  
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Gerda (kiev)  
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Golden Lady Dark Drakula  
Ch Bobby x Tusya Lapotusya ( Star Factory)
Ch Bobby x Tusya Lapotusya ( Star Factory)
Golden Victoria  
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Greta (kiev)  
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Grey (kiev)  
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Ch Bobby x Gabriella (uku)
Grunya Dark Drakula  
Grunya Dark Drakula
 
Ch Bobby x Tusya Lapotusya ( Star Factory)
Ch Bobby x Tusya Lapotusya ( Star Factory)
Karla Goverla  
Ch Bobby x Deborah
Ch Bobby x Deborah
Karma Goverla  
Ch Bobby x Korteza Goverla
Ch Bobby x Korteza Goverla
Klaudiya Goverla  
Ch Bobby x Deborah
Ch Bobby x Deborah
Korado Goverla  
Ch Bobby x Deborah
Ch Bobby x Deborah
Krista Goverla  
Ch Bobby x Deborah
Ch Bobby x Deborah
Kseniya Goverla  
Kseniya Goverla
 
Ch Bobby x Deborah
Ch Bobby x Deborah
Marfa ( Slaviansky Idol)  
Ch Bobby x Feodosia ( Slaviansky Idol)
Ch Bobby x Feodosia ( Slaviansky Idol)
Paloma (uku)  
Ch Bobby x Femida ( Slaviansky Idol)
Ch Bobby x Femida ( Slaviansky Idol)
Ponochka  
Ponochka
 
Ch Bobby x Femida ( Slaviansky Idol)
Ch Bobby x Femida ( Slaviansky Idol)
Shandy ( Slaviansky Idol)  
Ch Bobby x Gretta Chiker Grace
Ch Bobby x Gretta Chiker Grace
Sharlota ( Slaviansky Idol)  
Ch Bobby x Gretta Chiker Grace
Ch Bobby x Gretta Chiker Grace
Shu- Shu ( Slaviansky Idol)  
Ch Bobby x Gretta Chiker Grace
Ch Bobby x Gretta Chiker Grace
Shura ( Slaviansky Idol)  
Ch Bobby x Gretta Chiker Grace
Ch Bobby x Gretta Chiker Grace
Spike Slaviansky Idol  
Ch Bobby x Grunya ( Slaviansky Idol)
Ch Bobby x Grunya ( Slaviansky Idol)
Vasilisa ( Slaviansky Idol)  
Ch Bobby x Gretta Chiker Grace
Ch Bobby x Gretta Chiker Grace
Vaynona (uku)  
Ch Bobby x Margaret Zolotoy Ordy
Ch Bobby x Margaret Zolotoy Ordy
Vayt Oksana ( Slaviansky Idol)  
Ch Bobby x Gretta Chiker Grace
Ch Bobby x Gretta Chiker Grace
Velmozha ( Slaviansky Idol)  
Ch Bobby x Gretta Chiker Grace
Ch Bobby x Gretta Chiker Grace
Velvit Vayolit Kvin Of Harts  
Velvit Vayolit Kvin Of Harts
 
Ch Bobby x Margaret Zolotoy Ordy
Ch Bobby x Margaret Zolotoy Ordy
Vezunchik Villi  
Ch Bobby x Margaret Zolotoy Ordy
Ch Bobby x Margaret Zolotoy Ordy
Visla Slaviansky Idol  
Ch Bobby x Glasha ( Slaviansky Idol)
Ch Bobby x Glasha ( Slaviansky Idol)